tisdag 12 augusti 2014

VILKET PARTI TAR TAG I DETTA??


HEJ. I en stor debattartikel i DAGENS NYHETER om den styvmoderliga behandlingen från myndigheter sida rörande demensvården i vårt land. Exempelvis får endast 30 % av patienterna en utredning om sitt sjukdomstillstånd och ingen läkemedelsbehandling sättes in, helt felaktigt får patienten ofta läkemedel mot depression. Det blir onödigt lidande för både patienten och de anhöriga,som ofta är involverade i vården. Demenssjukdomar drabbar även yngre, så det är ingen åldersjukdom utan är en hjärnsjukdom. Artikeln är undertecknad av många forskare och läkare och speciellt vill jag framhålla ALZHEIMERFÖRENINGENs ordförande Krister Westerlund och hans team,som finns över hela Sverige och gör en fantastisk insats för en bättre vård. läs artikeln och även hemsidan :www.alzheimerföreningen.se där får ni mer upplysning. Välj också rätt parti vi valet.
hälsningar STIGGE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar